Skip to main content
 
Akademia: Salon:

Szkolenia fryzjerskie z dofinansowaniem. Jak je uzyskać ?

Jak pozyskać dofinansowanie:

Wybierz najlepsze szkolenia w Puchałka Academy dla Ciebie i Twoich pracowników z szerokiej oferty Puchałka Academy.

Skontaktuj się z jednym z naszych managerów a my zajmiemy się resztą. Nasz menager krok po kroku profesjonalne poprowadzi cały proces dotyczący Twojego dofinansowania – szanujemy Twój czas.

Podmiot finansujący: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, będący częścią Funduszu Pracy

Miejsce składania wniosku: Powiatowy Urząd Pracy, właściwy miejscu zarejestrowania firmy.

Wartość dofinansowania: do 100 %

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są dostępne dla wszystkich pracodawców, zatrudniających minimum jedną osobę w ramach umowy o pracę. Celem Funduszu jest podnoszenie pozycji rynkowej firm oraz pracowników, poprzez rozwój kompetencji pożądanych w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Drogą do jego realizacji jest ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz pracodawców. Dla mikroprzedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi 100%.

Jak pozyskać dofinansowanie:

Wybierz najlepsze szkolenia w Puchałka Academy dla Ciebie i Twoich pracowników z szerokiej oferty Puchałka Academy.

Skontaktuj się z jednym z naszych managerów a my zajmiemy się resztą. Nasz menager krok po kroku profesjonalne poprowadzi cały proces dotyczący Twojego dofinansowania – szanujemy Twój czas.

Podmiot finansujący: Baza Usług Rozwojowych w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Miejsce składania wniosku: Operator projektu, właściwy miejscu zarejestrowania firmy.

Wartość dofinansowania: od 80% do 100%

Baza Usług Rozwojowych to platforma, na której znajdziesz bogatą ofertę kursów i szkoleń z całej Polski, dofinansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem funkcjonowania platformy jest prezentacja szerokiej gamy usług rozwojowych dla Ciebie oraz Twoich pracowników. Dla małych i mikroprzedsiębiorstw wartość dofinansowania może wynieść od 80% do 100% wartości usługi szkoleniowej.

Jak pozyskać dofinansowanie:

Wybierz najlepsze szkolenia w Puchałka Academy dla Ciebie i Twoich pracowników z szerokiej oferty Puchałka Academy.

Skontaktuj się z jednym z naszych managerów a my zajmiemy się resztą. Nasz menager krok po kroku profesjonalne poprowadzi cały proces dotyczący Twojego dofinansowania – szanujemy Twój czas.

Podmiot finansujący: Fundusz Pracy

Miejsce składania wniosku: Powiatowy Urząd Pracy

Wartość dofinansowania: 100% dla osoby bezrobotnej

100% wartości szkolenia, 100% kosztu badań lekarskich, niezbędnych przed rozpoczęciem szkolenia, 120% kwoty zasiłku w formie stypendium szkoleniowego, wypłacane za czas odbywania szkolenia

PUP gwarantuje również odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wydatków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem

Szkolenia finansowane mogą być również ze środków publicznych, przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych poprzez Urzędy Pracy. Wartość wybranego przez bezrobotnego szkolenia nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Menager ds. Szkoleń i Rozwoju Dofinansowania, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dorota Staniek
tel. +48 533 176 555
dorota@jmpuchalka.pl

Menager ds. Szkoleń i Rozwoju Dofinansowania Baza Usług Rozwojowych

Magdalena Klemens
tel. +48 694 592 722
magda@jmpuchalka.pl

Menager ds. Szkoleń i Rozwoju Dofinansowania Baza Usług Rozwojowych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Paulina Tworek
tel. +48 694 592 733
paulina@jmpuchalka.pl