Szkolenia fryzjerskie z dofinansowaniem. Jak je uzyskać ?

Skontaktuj się z nami pod nr 508 178 450 i poinformuj nas, że chcesz skorzystać z dofinansowanego szkolenia w Puchałka Hair Academy. 

Podmiot finansujący: Krajowy Fundusz Szkoleniowy, będący częścią Funduszu Pracy

Miejsce składania wniosku: Powiatowy Urząd Pracy, właściwy miejscu zarejestrowania firmy

Wartość dofinansowania: 100% (dla mikroprzedsiębiorstw)

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego są dostępne dla wszystkich pracodawców, zatrudniających minimum jedną osobę w ramach umowy o pracę. Celem Funduszu jest podnoszenie pozycji rynkowej firm oraz pracowników, poprzez rozwój kompetencji pożądanych w dynamicznie zmieniającej się gospodarce. Drogą do jego realizacji jest ustawiczne kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz pracodawców. Dla mikroprzedsiębiorstw poziom dofinansowania wynosi 100%. 

Uzyskaj dofinansowanie krok po kroku:

1. Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy

Informacje na temat dat naboru wniosków oraz dostępności środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymasz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Skontaktuj się z PUP w miejscowości, w której zarejestrowana jest Twoja firma.

2. Pobierz wniosek o dofinansowanie ze strony PUP

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy znajdziesz wniosek o dofinansowanie szkolenia.

3. Skontaktuj się z Puchałka Hair Academy i wybierz szkolenia dla Twojego zespołu.

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową na naszej stronie lub skontaktuj się Puchałka Hair Academy i wybierz najlepsze szkolenia dla Ciebie oraz Twoich pracowników.

4. Złóż wniosek w PUP

Uwzględniając daty naborów wniosków w PUP, złóż wniosek o dofinansowanie szkoleń ze środków KFS.

5. Podpisz umowę z PUP

Kiedy Twój wniosek zostanie zatwierdzony, podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.

6. Zapisz się na szkolenie w Puchałka Hair Academy

Zapisz się na szkolenie w Puchałka Hair Academy, zgodnie z ofertą szkoleniową dołączoną do wniosku, złożonego do PUP.

Skontaktuj się z nami pod nr 508 178 450 i poinformuj nas, że chcesz skorzystać z dofinansowanego szkolenia w Puchałka Hair Academy. 

Podmiot finansujący: Baza Usług Rozwojowych w ramach Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Miejsce składania wniosku: Operator Projektu, właściwy miejscu zarejestrowania firmy (sprawdź Operatora Projektu dla Twojego regionu: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie)

Wartość dofinansowania: 80% (dla mikroprzedsiębiorstw)

Baza Usług Rozwojowych to platforma, na której znajdziesz bogatą ofertę kursów i szkoleń z całej Polski, dofinansowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Celem funkcjonowania platformy jest prezentacja szerokiej gamy usług rozwojowych dla Ciebie oraz Twoich pracowników. Dla małych i mikroprzedsiębiorstw wartość dofinansowania może wynieść do 80% wartości usługi szkoleniowej. 

Uzyskaj dofinansowanie krok po kroku:

1. Skontaktuj się z Operatorem Projektu

Znajdź Operatora Projektu właściwego dla miejscowości, w której zarejestrowana jest Twoja firma. Listę operatorów znajdziesz tutaj:  https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie.

2. Pobierz wniosek

Pobierz wniosek ze strony właściwego dla miejsca zarejestrowania Twojej firmy Operatora Projektu.

3. Zarejestruj się w Bazie Usług Rozwojowych

Wypełnij formularz rejestracyjny (link: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register)  dostępny na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

4. Wybierz szkolenie w Puchałka Hair Academy

Wybierz najlepsze szkolenie dla Ciebie i Twoich pracowników pośród oferty Puchałka Hair Academy. 

5. Wypełnij i złóż wniosek u Operatora Projektu

Wypełnij wniosek o dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych i złóż go u Operatora Projektu.

6. Podpisz umowę z Operatorem Projektu

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisz umowę o dofinansowanie szkoleń z Operatorem Projektu.

7. Zapisz się na szkolenie w Puchałka Hair Academy

Za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych zapisz się na szkolenie w Puchałka Hair Academy.

Skontaktuj się z nami pod nr 508 178 450 i poinformuj nas, że chcesz skorzystać z dofinansowanego szkolenia w Puchałka Hair Academy. 

Podmiot finansujący: Fundusz Pracy

Miejsce składania wniosku: Powiatowy Urząd Pracy

Wartość dofinansowania: 

  • 100% wartości szkolenia
  • 100% kosztu badań lekarskich, niezbędnych przed rozpoczęciem szkolenia
  • 120% kwoty zasiłku w formie stypendium szkoleniowego, wypłacane za czas odbywania szkolenia
  • PUP gwarantuje również odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wydatków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem

Szkolenia finansowane mogą być również ze środków publicznych, przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych poprzez Urzędy Pracy. Wartość wybranego przez bezrobotnego szkolenia nie może być wyższa niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

1. Pobierz skierowanie na szkolenie w Państwowym Urzędzie Pracy

Skontaktuj się z Urzędzie Pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna i pobierz indywidualne skierowanie na szkolenie.

2. Wybierz szkolenie w Puchałka Hair Academy

Skontaktuj się z Puchałka Hair Academy, wybierz szkolenie dla siebie i zarezerwuj miejsce.

3. Złóż wniosek w Urzędzie Pracy

Złóż wniosek o skierowanie na szkolenie do Puchałka Hair Academy w Urzędzie Pracy.

4. Podpisz umowę z Urzędem Pracy

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Pracy, podpisz umowę o finansowanie szkolenia.

5. Zapisz się na szkolenie w Puchałka Hair Academy

Potwierdź wcześniejszą rezerwację i zapisz się na szkolenie w Puchałka Hair Academy.